En mänsklig rättighet är att ha möjlighet att leva ett självständigt liv

tumme

Ny medlemsförening

Handikappföreningarna Östergötland har utökats med en ny medlemsförening så idag är vi 35 medlemsföreningar anslutna. Vi hälsar RME Östergötland (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) är en neurologisk sjukdom välkomna i samarbetet

Ny webbsida

Välkommen till vår webbsida med mer uppfräschning och informativ sida. Webbsidan är inte helt klar, men vi bygger på hela tiden. Under kalendarium hittar Ni alla våra temakvällar och kurser för 2014. Välkommen in!
Stjärnor

Projekt Magic

Projektet har stötta personer som varit långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa i att komma närmare arbetsmarknaden och tillbaka i arbete.
Verktygslådan

Verktygslådan

Inför valet 2014 har Handikappförbunden tagit fram en verktygslåda i den hittar ni tips, idéer och mallar som kan användas på olika sätt under valkampanjen. Var med och bygg "Ett samhälle för alla" genom påverkansarbete.
Förstoringsglas

Delaktighet i fokus

Den 3 april 2014, Fontänen, Linköping. Här kan ni hämta PowerPoint presentationerna från konferensen.
burk

E-hälsomyndigheten

Den 1 januari 2014 bildas den nya E-hälsomyndigheten. Myndigheten ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshanterin

Information

INSTÄLLT
den 10 september 2014
logga för Fungera Mera mässan 


 

_________________________________________________________

 

Brukarstödcenter

Från och med
den 31 december 2013
läggs Brukarstödcenters
webbsida ner och finns nu
bara här på:
Handikappföreningarna
Östergötland sida


Kalendarium