Folksamling

Ett samhälle som tar tillvara allas olikheter är ett rikt samhälle

böcker

Sjukt engagerad inom funktionshinder- rörelsen

Hjärta

Unik hjärt- och lungstudie startar i Linköping

Det här är Sveriges i särklass största studie inom hjärt-kärl- och lungforskning med målet att ta fram bättre behandlingar i vården.

Projekt Likaolika

Handikappföreningarna Östergötland har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för ett treårigt projekt. Projekt Likaolikas syfta är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning och kommer att startas upp i maj månad.
barn med förstoringsglas

Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning

Unga med aktivitetsersättning har ökat i Sverige, liksom i många andra europeiska länder. Både förmåga och utbildningsnivå har visat sig vara av stor betydelse för att få aktivitetsersättning.
Logga Försäkringskassan

Försäkringskassan tar plats i kommissionen för jämlik hälsa

skylt

Fusket drabbar åter de som har störst behov

Skärp kontrollerna av parkeringstillstånden, kräver Handikappförbunden

Information

 

 Renion Östergötland 

Informationslinje

Via informationslinjen kan du
få svar på dina frågor om 
Region Östergötlands service,
till exempel om avgifter,
vårdval och hur vårdgarantin
fungerar. Du kan också få
kontaktuppgifter till vården
utskrivna om du inte har
tillgång till dator. 
Telefon: 020-24 25 26. 
Informationslinjen
bemannas vardagar
09.00-12.00 och 13.00-16.00. 
E-post:
frageladan@regionostergotland.se

____________________________ 


Valprogram 2014
Läs mer i bifogad fil

En medborgare som alla andra! 

 

 tummen upp

Gilla oss på Facebook

Kalendarium